آنتونی رابینز


- اگر فکر کنید کاری را می توانید یا نمی توانید انجام دهید ، در هر دو صورت درست
فکر کرده اید .
 
- اگر پیگیر باشید همیشه راهی پیدا می شود .
 
- هر اتفاقی که افتاد ، مسئولیت آن را به گردن بگیرید .

- علت گریز موفقیت از افراد این است که بیشتر آنان در گذشته بهره کمی از موفقیت داشته اند . اما یک فرد خوشبین معتقد است که : « گذشته با آینده یکسان نیست .»
 
- در لحظات تصمیم گیری است که زندگی شما شکل می گیرد .
 
- اگر بتوانید پنج یا شش جواب « نه » را تحمل کنید ، آن وقت قادرید ثروتمند شوید و  

می توانید زندگی دیگران را نیز تغییر دهید ، ولی افراد غالباً نمی دانند چگونه از پس
 
حتی سه جواب « نه » بربیایند .
 
- شما اکنون بر سر یک دو راهی قرار دارید . این فرصت برایتان پیش آمده است که
 
مهمترین تصمیم زندگی تان را بگیرید . گذشته خود را فراموش کنید . ببینید اکنون کی هستید ؟ چه کسی تصمیم گرفته است که شما چیزی باشید که الان هستید ؟ به چیزی که بوده اید فکر نکنید . الان چه هستید ؟ تصمیم گرفته اید در آینده چه بشوید ؟ این تصمیم را آگاهانه و از روی دقت بگیرید . این تصمیم را با قدرت بگیرید .
 
- من دریافته ام که قدرت فردی قادر است در یک لحظه ، زندگی افراد را کاملاً دگرگون
 
سازد . من آموخته ام که ابزارهای لازم برای تبدیل رویاهایمان به واقعیت ، تماماً در
 
وجود خودمان نهفته اند و تنها انتظار روزی را می کشند که ما تصمیم بگیریم از
 
خواب بیدار شویم و حقمان را از زندگی طلب کنیم .
 
- واقعیت این است که ما قادریم ذهن ، بدن و احساساتمان را با خوشیها و یا ناخوشیها و
 
یا هر چیز دیگری که دلمان می خواهد پیوند بزنیم . با تغییر ناخوشیها به خوشیها ،
 
قادر خواهیم بود تغییراتی پایدار در رفتارمان پدید آوریم .
 
- من معتقدم که زندگی ، دائماً استقامت و پایمردی ما را مورد آزمایش قرار می دهد ، و
 
بزرگترین پاداش های زندگی متعلق به کسانی است که برای رسیدن به خواسته شان
 
هرگز از تلاش باز نمی ایستند و از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند . این افراد قادرند
 
کوهها را جابه جا کنند . ممکن است ساده به نظر برسد ، ولی این همان تفاوتی است
 
میان دو گروه از انسانها وجود دارد : کسانی که زندگی ایده آل دارند و کسانی که
 
زندگیشان در حسرت سپری می شود .
 
- موفقیت یعنی هر کاری که دلتان می خواهد ، در هر زمان که دلتان می خواهد ، با
 
کمک هر کسی که دلتان می خواهد و هر اندازه که دلتان می خواهد انجام دهید .
- شهامت واقعی آن است که برای رسیدن به خواسته خود ، هر کار لازمی را انجام 
دهید و بدانید که سعی و تلاش ، همیشه دارای ارزش است ، زیرا تلاش ، پاداشی است که پاداش های بزرگتر را به همراه دارد .
 
- یادتان باشد که در انتظار معجزه باشید .. زیرا خودتان نیز معجزه هستید . وجودتان
 
را منبع نور سازید و نیرویی باشید در راستای خیر .
 
- سؤال مناسب ؛ زندگی مناسبی را فراهم می آورد . انسان های موفق کسانی هستند که
 
سؤال های بهتری می پرسند و در نتیجه ، پاسخ های بهتری نیز دریافت می کنند .
 
- اگر بگوییم خدایی وجود ندارد ، مانند آن است که بگوییم فرهنگ لغات در اثر انفجار
 
یک چاپخانه پدید آمده است

/ 0 نظر / 15 بازدید