آغاز دهه نود شمسی مبارک باد

بیا با پاکترین سلام عشق آشتی کنیم 
بیا با بنفشه های لب جو آشتی کنیم 
بیا از حسرت و غم دیگه با هم حرف نزنیم بیا 
بیا بر خنده این صبح بهار خنده کنیم
بیا باور بکنیم رنگ گلای وحشی رو
سرخی شقایق و عطر گل بنفشه رو
بیا این پرنده رو از قفسش رها کنیم
بیا باز آشتی کنیم اسم همو صدا کنیم
ببیا فریاد بزنیم بهار سرسبز اومده
دل به دریا بزنیم دوره غم سر اومده
بیا باور بکن و پرنده رو رها بکن
بیا آشتی بکن و اسم من و صدا بکن
ببیا فریاد بزنیم بهار سرسبز اومده
دل به دریا بزنیم دوره غم سر اومده

/ 0 نظر / 25 بازدید