رفتار متقابل افراد

 

 

 

 

عنصر آتش: فروردین – مرداد - آذر 

عنصرهوا: خرداد – مهر - بهمن 

عنصرخاک: اردیبهشت – شهریور - دی 

عنصرآب: تیر – آبان – اسسفند 
 

 

 

hamtaraneh.comآتش با آتش: واضح است، نتیجه، حرارت بیشتر و شعله های قوی تر است، فقط باید دید این شعله ها یک روز سرد زمستانی را حرارت می بخشند، یا یک شب تاریک را روشن می کنند 

و یا صرفا با بیشتر سوختن، منبع اصلی را تمام می کنند و به هدر می دهند. انتخاب به طور مساوی به عهده طرفین است 


هوا با هوا: دو هوای مسطح می توانند «یکی» شوند و امکان بیشتری برای تنفس و تفکر و حرکت آزادانه در فضا بوجود آورند. در این حالت روحیه ها عالی و قدرت پرواز زیاد می شود 

ولی اگر باد های بهاری با وزش خود، هوا را تغییر ندهند و تنوعی در وضعیت آن بوجود نیاورند هوا بسته و آلوده و خفه کننده می شود. گاهی نیز هوا می تواند به طوفان وحشتناکی تبدیل شود 

انتخاب به طور مساوی به عهده طرفین است  

خاک با خاک: خاک با خاک می تواند کوه مقاومت و استقامت و قدرت را بوجود آورد. به شرط آن که تبدیل به بیابان خشک و بی آب و علف نشود. زمین لرزه هم نوع دیگر آن است

که می تواند خانه خراب کن باشد. انتخاب به طور مساوی به عهده طرفین است 

آب با آب: در ملاقات آب با آب هیچ نوع مقاومتی وجود ندارد. باران به جویبارها و دریاها یکسان می بارد. رودخانه ها به دریاها و دریاها به اقیانوس ها ملحق می شوند و جریان دائمی آرزوها

و احساسات را سبب می شوند. به شرط آن که نگذاریم سیل به راه بیفتد. انتخاب به طور مساوی به عهده طرفین است  

هوا با آتش: آتش برای سوختن به هوا نیاز دارد. هوا در دل آتش، ذوق و شوق بوجود می آورد ولی آتش زیاد اکسیژن موجود در هوا را کاملا می سوزاند و از بین می برد. هوای طوفانی هم آتش

را خاموش می کند و یا شعله هایش را هراسان بر پیکر زندگی می کوبد و همه چیز را می سوزاند. طرفین ماجرا به طور مساوی در انتخاب موثرند 

هوا با آب: هوا با آب تماس برقرار می کند. آن را به هم می زند. در روی آن امواج را بوجود می آورد. بر او می غرد و راهش را می کشد و می رود. آب در این زمینه کنترلی ندارد. آب تلافی می کند 

  به صورت رطوبت در هوا نفوذ می کند و آن را سنگین و بی حوصله می کند. اما ممکن است در نتیجه باران بهاری سر بگیرد و طبیعت را شادابی بخشد و دوباره زندگی آغاز شود، معجزه ای که هوا

را دوباره پاک و فرح بخش می سازد. در این زمینه هواست که کنترل ندارد. پس فقط تقدیر و سرنوشت است که یکی از دو راه را پیش پای شما خواهد گذاشت  

هوا با خاک: هوا در خاک وجود دارد و خاک به هوا احتیاج دارد. ولی نه خاک در هوا وجود دارد و نه هوا به خاک محتاج! خاک محکوم است در جای خود بماند. مگر این که هوا قدری او را حرکت دهد 

ولی هوا آزاد است به هر کجا مایل باشد برود و مرتبا بالای سر خاک در حرکت است. خاک می تواند اگر هوا اجازه دهد با آرامش و کاملا مستقل زندگی کند. نتیجه بستگی به توافق طرفین دارد  

آتش با آب: آتش زیاد آب را خاموش می کند و از بین می برد. آب زیاد آتش را خاموش می کند. بنابراین این دو پیوسته در حال ترس و نگرانی نسبت به یکدیگر قرار دارند مگر این که با قرارداد

دو طرفه و احترام متقابل در کنار به صلح و صفا برسند. برای شروع،  قرارداد دو جانبه با ضامن معتبر لازم است  

آتش با خاک: آتش قوی از دل خاک برمی خیزد و آتش فشان به راه می اندازد. خاک زیاد آتش را خفه می کند و می کشد. ولی اگر هر دو ملایم باشند بنیان یک حرکت دائمی و گرم کننده روح و جسم گذاشته می شود

 انتخاب به طور مساوی به عهده طرفین است 

آب با خاک: خانه آب درون خاک ساخته می شود. آب به خاک صفا می دهد و آن را مرطوب و قابل فعالیت می کند. آب خاک را قادر می کند که مادر تمام گیاهان و سبزه ها و گل ها و درختان باشد. بدون آب، خاک می میرد. هردو در طبیعت به هم محتاجند و بدون هم بی فایده. به شرط آن که با ترکیب غلط، آب و خاک به گل تبدیل نشوند. نتیجه بستگی به توافق طرفین دارد

/ 0 نظر / 32 بازدید