فقط بخواهید

«زندگی هر چه بخواهی همان را به تو می‌دهد»
 چندی پیش در بوستون بودم. یبمه شب پس از یک سمینار تصمیم گرفتم در خیابان‌های شهر قدیم بزنم. مردی را دیدم که بی هدف و سرگردان به هر طرف می‌رفت. سرانجام سر راهم را گرفت. قیافه‌اش نشان می‌داد که هفته‌ها در کنار خیابان خوابیده و ماه‌ها سر و روی خود را اصلاح نکرده است. به من نزدیک شد و گفت: «آقا ممکن است خواهش کنم ربع دلار به من قرض بدهید؟» 
 گفتم: «همین! فقط ربع دلار». گفت: «بله. من فقط ربع دلار». توی جبیبم یک سکه ربع دلاری پیدا کردم و به او دادم و گفتم «زندگی هر چه بخواهی همان را به تو می‌دهد.» مردک نگاهی از روی بهت به من کرد و دور شد. 
 همان طور که از پشت سر نگاهش می‌کردم به این فکر کردم که بین افراد شکست خورده و موفق چه فرقی است؟ این شخص با من چه تفاوتی دارد؟ چطور است که من می‌توانم هر موقع و هر جا تقریباً هر کاری را که دلم بخواهد، انجام بدهم اما او که تقریباً شصست سال از عمرش گذشته است در خیابان‌ها زندگی می‌کند و شخصیت خود را به خاطر ربع دلار کوچک می‌نماید؟ آیا خداوند از آسمان فرود آمده و گفته است «رابینز تو آدم خودبی هستی تو باید به رؤیاها و آروزهایت برسی؟» گمان نمی‌کنم، این طور باشد. آیا کسی امکانات و منابع خاصی را در اختیار من گذاشته است؟ باز هم خیال نمی‌کنم. روزگاری وضع من هم خیلی بهتر از او نبود. فقط مشروب نمی‌خوردم و کنار خیابان نمی‌خوابیدم زندگی همان چیزی را به ما می‌دهد که بخواهیم. «اگر ربع دلار بخواهید ربع دلار گیرتان می‌آید، اگر هم در پی شادمانی و موقعیت باشید به آن می‌رسید.» 
 خداوند سرنوشت هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد، مگر آنکه آنان خود دست به تغییر درونی خود زنند. 
 رعد  11 

/ 0 نظر / 28 بازدید